DLA PRACODAWCY
  • Poszukujesz stażysty?
  • Masz kandydata, dla którego chcesz zorganizować staż?
  • Zgłoś się do nas! Pokrywamy koszty szkolenia zawodowego i 3 - miesięcznego stażu

Szanowni Państwo,
Rozpoczęliśmy realizację Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. W ramach Projektu „Animator Pracy – program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy w wieku 30+ z woj. małopolskiego” kierujemy do Pracodawców na staże osoby niepracujące pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo). Cały koszt uczestnictwa danej osoby w Projekcie finansujemy ze środków unijnych (w tym, szkolenie zawodowe przygotowujące do pracy na stażu oraz badania lekarskie). Przedsiębiorca przyjmujący bezrobotnego na staż nie ponosi z tego tytułu kosztów. Możecie Państwo przyjąć na staż osoby, które są już Uczestnikami Projektu lub skierować do nas przyszłego Stażystę. Firmy zainteresowane przyjęciem Stażystów prosimy o kontakt z Biurem Projektu telefonicznie pod numerami tel. 734 920 067 lub mailowo: animator.edu@gmail.com.