30.12.2016

Informujemy, że od 01.01.2017 r. Biuro Projektu będzie się mieścić w Tarnowie przy ulicy Bema 16 (budynek Zakładu Doskonalenia Zawodowego).


6.10.2016

Od 6 października rozpoczynamy realizację indywidualnych spotkań uczestników projektu z doradcą zawodowym. Spotkania mają na celu rozpoznanie aktualnej sytuacji i identyfikację potrzeb uczestników. Podczas spotkań zostanie wypracowany Indywidualny Plan Działania (IPD), zawierający m.in. opis potencjału uczestnika w zakresie kompetencji zawodowych i osobistych.


3.10.2016

Zakończenie rekrutacji. O wynikach rekrutacji kadra projektu poinformuje wszystkie osoby, które złożyły dokumenty. Informacje o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie dostępne są również w biurze projektu.


31.08.2016

Przez cały wrzesień przyjmowane są dokumenty zgłoszeniowe do udziału w projekcie. Komplet dokumentów można otrzymać w biurach projektu lub pobrać w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA. Służymy pomocą w przygotowaniu i sprawdzeniu dokumentów. Zapraszamy!


01.08.2016

Z dniem 1 sierpnia 2016 r. rozpoczynamy realizację Projektu „Animator Pracy – program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy w wieku 30+ z woj. małopolskiego”.

Zapraszamy do zapoznania się z opisem Projektu.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w Biurze Projektu w Tarnowie przy ul. Granicznej 8A, na I piętrze.